• Open Daily : 11:00AM - 8:00PM

  • Call Center 02-662-3444

SNC Medical Center :

SNC Medical Center

Thread Lifting

ยกให้ตึง ดึงให้กระชับ สยบทุกปัญหา ความหย่อนคล้อย “ร้อยไหม ยก-กระชับ” ด้วยเทคนิคพิเศษแก้ไขทุกจุดบกพร่อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการร้อยไหม

เลือกสรรไหมชนิดพิเศษที่เหมาะกับปัญหาในแต่ละบุคค

  • ยกกระชับหน้าวีเชพ ยกแก้ม ยกคิ้ว
  • ยกแก้มหย่อนคล้อย ร่องน้ำหมาก ร่องแก้ม
  • เก็บปีจมูก ยกปลายจมูกเชิดขึ้น