• Open Daily : 11:00AM - 8:00PM

 • Call Center 02-662-3444

SNC Medical Center :

SNC Medical Center

Hydro Therapy

ไฮโดรเธอราปี กายภาพบำบัดสายพานเดินในน้ำหรือ ธาราบำบัด โดยมีน้ำเป็นตัวกลางเพื่อลดแรงกระแทกและน้ำหนักลงไปที่กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่างๆ

ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบสายพานเดินในน้ำ (Hydrotherapy Aquatic Treadmill)

 • ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ
 • ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำ และการปรับความเร็วของสายพาน
 • ช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำ
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดความเจ็บปวด และรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย

Hydrotherapy เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีปัญหาปวดเข่า หรือภาวะข้อเข่าเสื่อม
 • ผู้สูงอายุที่ต้องกำลังกาย
 • สตรีมีครรภ์ ก่อนและหลังคลอดบุตร
 • ผู้ที่ได้รับการบาดแจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 • บริบาลพระสงฆ์ด้านกายภาพบำบัด

โปรแกรมฟื้นฟูเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัด

ข้อเข่าเป็นอวัยวะที่พบว่ามีการเสื่อมได้มากที่สุด ในคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่งผลข้างเคียงที่ทำให้มีอาการปวด บวมและรบกวนการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ปัญหาข่อเข่าเสื่อม

เกิดจากการใช้งานข้อต่อเนื่องยาวนานจนทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน น้ำเลี้ยงบริเวณข้อเข่าลดน้อยลง ผู้ป่วยจึงมีอาการเจ็บปวดข้อขณะเคลื่อนไหว เข่าผิดรูปโก่งงอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประจำวัน ปัญหาข้อเข่าเสื่อม ส่วนมากจะพบได้ในผู้สูงอายุเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มพบได้เร็วขึ้น สืบเนืองมาจากพฤติกรรมผิดๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น มีน้ำหนักตัวมาก พฤติกรรมการนั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ คุกเข่า และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ประจำวัน ที่อาจำให้เกิดความเสื่อมของข้อเข่าได้เร็วขึ้น