• Open Daily : 11:00AM - 8:00PM

  • Call Center 02-662-3444

SNC Medical Center :

เกี่ยวกับเรา

SNC Medical Center

SNC Medical Centerแนะนำคลินิก

SNC Medical Center เป็นศูนย์สุขภาพและความงามแบบองค์รวม เพราะเราเชื่อว่าความสวยแบบยั่งยืนต้องเกิดจากการดูแลสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการบำบัดทางกายภาพและให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม เมื่อมีสุขภาพที่ดีจากภายในแล้วก็ส่งผลถึงภายนอกด้วย

SNC Medical Center ด้านชะลอวัย โดดเด่นในเรื่องการใช้เซลล์บำบัด เหมือนการใช้เซลล์ของเราซ่อมแซมร่างกายของเราเอง ด้านการดูแลผิวพรรณและความงาม โดยการดริปวิตามินสูตรเฉพาะต่างๆ , Botox , ร้อยไหม , Filler , Laser , HIFU , Air Bullet , PRP ด้านการแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว , ยาสมุนไพรจีน , มังกรไฟ ด้านกายภาพบำบัด เรามีเครื่องธาราบำบัด ซึ่งมีเพียงไม่กี่คลินิกในประเทศไทย และเรายังเป็นศูนย์ฟื้นฟูเข่าเสื่อมโดยแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอีกด้วย

"เอส เอ็น ซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ สหคลินิก
ใบอนุญาตเลขที่ 01010004959"